Viktigt att läka


Andningsbesvär: rädsla för livet, vågar inte ta plats, känner sig kvävd av någon, pessimistisk, depression, obearbetad sorg, har ofta blivit nedtystad som barn, vill inte ta eget ansvar för livets gång, känner saknad, känner sig instängd.

Så stor igenkänningsfaktor!
Jag måste läka dessa sår inom mig.


Secret is proudly powered by WordPress and themed by Mukka-mu

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu